Thứ Bảy, Tháng Tư 13, 2024
Trang chủGia đình và Cuộc sốngHƯỚNG DẪN TỰ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN ONLINE MỚI...

HƯỚNG DẪN TỰ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN ONLINE MỚI NHẤT NĂM 2023

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng không thuộc diện ủy quyền quyết toán cho nơi trả thu nhập thì phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế. Cá nhân có thể tự thực hiện theo hướng dẫn quyết toán thuế TNCN online dưới đây.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH THUẾ ĐIỆN TỬ DÀNH CHO CÁ NHÂN MỚI NHẤT

THỜI HẠN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2023

CÁCH TRA CỨU MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHẤT

CÁCH TÍNH SỐ TIỀN ĐƯỢC HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN ONLINE CÓ PHẢI NỘP HỒ SƠ BẢN GIẤY NỮA KHÔNG?

HƯỚNG DẪN TRA CỨU CÁC NGUỒN THU NHẬP TRONG NĂM TRÊN ỨNG DỤNG ETAX MOBILE

Ai phải tự quyết toán thuế TNCN?

Những trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN thì phải tự quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

Xem thêm: Các trường hợp cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế TẠI ĐÂY

Các bước tự quyết toán thuế TNCN online

BƯỚC 1: Đăng nhập hệ thống/ Nhập thông tin

Truy cập hệ thống thuế điện tử của Tổng cục Thuế và đăng nhập TẠI ĐÂY

Người nộp thuế điền thông tin mã số thuế và mã kiểm tra rồi nhấn tiếp tục.

+Trường hợp quên mã số thuế thì người nộp thuế có thể tham khảo cách tra cứu mã số thuế Tại đây

+ Trường hợp chưa có tài khoản thì người nộp thuế tham khảo cách đăng ký Tại đây

Sau khi đăng nhập thành công, sẽ xuất hiện giao diện như hình phía trên.

Chọn “Quyết toán thuế”, sau đó chọn “kê khai trực tuyến”

Điền nội dung kê khai online

Sau đó tại mục Chọn thông tin tờ khai, người nộp thuế điền các thông tin bắt buộc và chọn Tờ khai 02/QTT-TNCN.

Tùy theo trường hợp của người nộp thuế mà tích chọn mục phù hợp.

Chọn Cơ quan thuế Quyết toán: nhập vào các ô tương ứng, tích chọn một trong 03 trường hợp

Nhấn Tiếp tục → Đến phần NHẬP DỮ LIỆU TỜ KHAI

Ví dụ trường hợp người nộp thuế có thu nhập tại 2 nơi (đã thay đổi nơi làm việc) và đã khấu trừ thuế tại nguồn. Khi nhập mã số thuế của đơn vị thực hiện khấu trù thuế tại thời điểm đang thực hiện quyết toán thuế thì hệ thống tự động nhận diện cơ quan quyết toán thuế. (Xem hình chụp bên dưới)

Tiếp theo, người nộp thuế chọn trường hợp quyết toán thuế.

Chọn năm kê khai là năm 2022 (từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022).

Lưu ý: Trường hợp người nộp thuế thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì người nộp thuế nộp hồ sơ xét giảm thuế đến cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế trực tiếp.

Chọn “Tiếp tục” để chuyển đến bước khai tờ khai quyết toán.

BƯỚC 2: Nhập dữ liệu tờ khai quyết toán thuế TNCN

Người nộp thuế nhập dữ liệu tờ khai quyết toán thuế

[01] đến [06]: Hệ thống tự động nhập

Click chọn Tờ khai quyết toán thuế kèm theo hồ sơ giảm thuế do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo nếu người nộp thuế thuộc trường hợp này

[07] đến [08]: Chọn tỉnh, thành phố ở mục 08 trước, sau đó chọn quận huyện ở mục 07

[09]: Điền số điện thoại của NNT: (Bắt buộc điền)

[10]: Fax: Không bắt buộc

[11]: Điền địa chỉ email của NNT. (Bắt buộc điền)

[12] đến [14] Thông tin liên quan đến đại lý thuế (nếu có)

[15] đến [19] Hệ thống tự động điền thông tin

[20] Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ

[20]=[21]+[23]

[21] Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam   

Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công phát sinh tại Việt Nam. Bao gồm cả thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công do làm việc trong khu kinh tế và thu nhập chịu thuế được miễn theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

Thu nhập phát sinh ở đâu thì cơ quan chi trả thu nhập xuất chứng từ cho cá nhân. Cá nhân lấy thông tin về thu nhập trên các chứng từ đó nhập vào tờ khai.

Ví dụ: Năm 2022 Nguyễn Thị Bích làm
+ công ty X từ tháng 1- 4 có tổng TNCT theo chứng từ là 80.000.000 đồng.
+ công ty Y từ tháng 5- 12 có tổng TNCT theo chứng từ là 100.000.000 đồng. Như vậy tại chỉ tiêu [21], Bích sẽ nhập 180.000.000 đồng.

[26] Giảm trừ cho bản thân cá nhân: Hệ thống tự điền sẵn là 132.000.000 đồng

[27] Giảm trừ cho những người phụ thuộc được giảm trừ: Hệ thống sẽ tính số tiền được giảm trừ theo số người phụ thuộc được đăng ký.

[28] Từ thiện, nhân đạo, khuyến học: NTT tự điền thông tin này theo chứng từ

[29] Các khoản đóng bảo hiểm được trừ: NNT tự điền thông tin này theo chứng từ

[30] Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ: NNT tự điền thông tin này theo chứng từ   

Các chỉ tiêu [25] [31] [32] Hệ thống sẽ tự tính dựa trên thông tin mà NNT đã nhập

***

[33] Tổng số thuế đã nộp trong kỳ: ([33]=[34]+[35]+[36]-[37]-[38])

[34] Số thuế đã khấu trừ tại tổ chức trả thu nhập

Số thuế đã khấu trừ tại tổ chức trả thu nhập là số thuế mà tổ chức chi trả thu nhập đã khấu trừ (căn cứ theo chứng từ khấu trừ thuế TNCN).

[35] Số thuế đã nộp trong năm không qua tổ chức trả thu nhập

Số thuế đã nộp trong năm không qua tổ chức trả thu nhập là số thuế TNCN mà cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước theo mã số thuế của cá nhân người nộp thuế không qua tổ chức trả thu nhập.

[44] Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ ([44]=([32]-[33]-[39])<0)

[45] Tổng số thuế đề nghị hoàn trả [45]=[46]+[47]          

[46] Số thuế hoàn trả cho người nộp thuế          

[47] Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp ngân sách nhà nước khác           

[48] Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau ([48]=[44]-[45])

Trường hợp người nộp thuế đề nghị hoàn trả vào tài khoản của người nộp thuế tại chỉ tiêu [46] thì ghi thêm các thông tin sau:

Trường hợp người nộp thuế đề nghị bù trừ cho khoản phải nộp ngân sách nhà nước khác tại chỉ tiêu [47] thì ghi thêm thông tin.

Đến bước này, người nộp thuế đã có thể xác định được số thuế TNCN được hoàn hay phải nộp thêm.

Sau khi điền xong thì NNT chọn “Hoàn thành kê khai”.

BƯỚC 3: Nộp hồ sơ

→ Bấm Lưu bản nháp + Hoàn thành kê khai → Kết xuất xml → Gửi tờ khai → chọn phụ lục đính kèm  → chọn chứng từ khấu trừ (Choose File) → chọn tiếp tục → nhập mã xác thực OTP (gửi về điện thoại)→ Nộp Tờ khai thành công.

- Advertisement -