Thứ Sáu, Tháng Ba 1, 2024
Trang chủGia đình và Cuộc sốngCÁCH TÍNH SỐ TIỀN ĐƯỢC HOÀN THUẾ THU NHẬP...

CÁCH TÍNH SỐ TIỀN ĐƯỢC HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là việc người nộp thuế được hoàn trả lại phần tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH THUẾ ĐIỆN TỬ DÀNH CHO CÁ NHÂN MỚI NHẤT

HƯỚNG DẪN CÁ NHÂN TỰ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN ONLINE MỚI NHẤT NĂM 2023

THỜI HẠN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2023

CÁCH TRA CỨU MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHẤT

Hoàn thuế TNCN là quyền của mọi người. Cách tính hoàn thuế TNCN không quá phức tạp. Bạn chỉ cần nắm rõ các khoản phải nộp và các khoản giảm trừ theo quy định. Hãy cùng mình tìm hiểu cách tính qua bài viết dưới đây nhé.

Các trường hợp hoàn thuế thu nhập cá nhân

Khoản 2 Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:
a) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;
b) Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;
c) Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân

Để được hoàn thuế thu nhập cá nhân thì cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.
 • Thuộc một trong các trường hợp được hoàn thuế nêu tại mục 2 bài viết này.
 • Có đề nghị hoàn thuế gửi cho cơ quan thuế theo đúng quy định và được chấp nhận.

Lưu ý:

– Chỉ hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả. Cơ quan thuế không chủ động hoàn cho người nộp thuế. Trường hợp không đề nghị hoàn thuế thì được bù trừ vào kỳ sau.

– Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

– Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế thì có thể nhận lại số tiền thuế đóng thừa hoặc lựa chọn bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

Cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân online

Tiền thuế thu nhập cá nhân được hoàn được tính theo công thức:

Số tiền thuế thu nhập cá nhân được hoàn = Số tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp (a) – số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo quyết toán thuế (b)

Nếu tính ra phép tính dương thì là số tiền bạn nộp thừa. Ngược lại số âm là số bạn nộp thiếu.

(a) Số tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp được xác định trên giá nộp tiền vào ngân sách nhà nước (với doanh nghiệp hoặc cá nhân nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo mã số thuế) hoặc chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (đối với cá nhân).

Khi thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế thì bạn có thể yêu cầu doanh nghiệp cung cấp cho bạn.

(b) Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo quyết toán thuế = [(Tổng thu nhập chịu thuế – Tổng các khoản giảm trừ) / 12 tháng] x Thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần x 12 tháng.

 • Thu nhập chịu thuế: Tổng tiền lương, tiền công mà cá nhân thực nhận trong 1 năm quyết toán.
 • Các khoản giảm trừ gồm:
  + Giảm trừ gia cảnh (bản thân + người phụ thuộc)
  + Khoản bảo hiểm bắt buộc
  + Khoản quyên góp từ thiện, khuyến học, … (nếu có).

(BigP_Tổng hợp)

- Advertisement -